Selecteer een pagina

Soort

Risicospectrum

Orde

Lepidoptera

Afbeeldingen

 

Gevoelige soorten

Alnus (els)

Fraxinus (es)

Malus (appel)

Populus (populier)

Prunus (kers)

Pyrus (peer)

Quercus (eik)

Salix (wilg)

Tilia (linde)

Alle loofbomen behalve Fagus (beuk)

Biologie

De donker grijze wilgenhoutrups (Cossus cossus) is ’s nachts actief in de maanden juni en juli. Deze motvlinder laat de eitjes in het gras vallen en binnen 14 dagen komen deze uit. De rupsen treden bij voorkeur een boom binnen via beschadigd stamweefsel. De rupsen kunnen tot 10 cm lang worden en bij voldoende voedsel tot wel 4 á 5 jaar in een boom verblijven. Bij veel aantasting is het ook mogelijk dat de rupsen de boom verlaten en naast staande gezonde onbeschadigde bomen aantasten.

Effect

Stabiliteit van de aangetaste delen neemt af en veroorzaakt een verhoogd risico op breuk. Bij zware aantasting en complete perforatie van de stam kan op lange termijn de boom afsterven.

Verspreiding

Algemeen in Nederland.

Herkenning

De wilgenhoutrups (Cossus cossus) heeft een zwarte kop en stevige kaken, rode rug en crème kleurige onderkant. Ovale vraatgangen tot wel 2 cm diameter. Boorsel bestaat uit boormeel. Als boorsel uit spaanders bestaat, betreft het larven van een kever. Azijnzure lucht is bij de vraatgangen waarneembaar. De vliegtijd van de vlinders is van april tot en met augustus. De vraatgangen zijn het hele jaar door waarneembaar.

Beheer

Bij incidentele gaten is het een optie de vraatgang dicht te stoppen met klei en vervolgens een grote hoeveelheid insectparasitaire nematoden te injecteren in vraatgang. Regelmatige controle van aangetaste bomen is noodzakelijk, bij incidentele aantasting kan de controle wel binnen een gebruikelijke frequentie van eenmaal in de drie jaar vallen. Mate van aantasting is met een geluidstomograaf niet in beeld te brengen, een trekproef met elastometrie biedt wel een betrouwbaar beeld.

Te verwarren met

De vraatgangen van horzelvlinder (Sesia apiformis) en grote populierenboktor (Saperda carcharias). Deze zijn meestal kleiner in diameter en komen incidenteel op een stam voor.