Soort

Risicospectrum

Orde

Hemiptera

Afbeeldingen

 

Gevoelige soorten

Pinus strobus (Weymouthden)

Biologie

De volledige cyclus duurt twee jaar. De vrouwelijke luizen overwinteren altijd op een andere gastheer dan de waardplant. Bij de Weymouthwolluis (Pineus strobi) is dit op de Picea (spar). De donkerbruine luisjes zijn bedekt met witte waspluisjes en komen vooral op de stam en deels op de takken voor. De luizen zetten net als bij lindebladluizen (Eucallipterus tiliae) honigdauw af waar zich roetdauw op vormt.

Effect

Bij de Pinus strobus (Weymouthden) kan dit bij grote aantasting leiden tot vermindering van conditie van de boom. Veelal gaat een zware aantasting gepaard met het ruien van naalden.

Verspreiding

Algemeen in Nederland.

Herkenning

Witte plekjes op de stam en op takken nabij de takaanzet.

Beheer

Geen, in ernstige gevallen kan een systemisch werkend biologisch bestrijdingsmiddel worden ingezet.

Te verwarren met

Niet van toepassing.