Soort

Risicospectrum

Afbeeldingen

 

Gevoelige soorten

Salix alba en cultivars (wilg)

Salix alba ‘Lievelde’ (wilg)

Salix caprea

Salix x sepulcralis ‘Chrysocoma’

Biologie

Watermerkziekte (Brenneria salicis) treedt vooral op in bomen die ouder zijn dan 10 jaar. Het is onduidelijk onder welke omstandigheden een boom geïnfecteerd raakt. Bladeren verwelken en takdelen sterven van buiten naar binnen zowel in top als midden van kroon af. De bacterie veroorzaakt een verstopping van de houtvaten vandaar ook dat je de kroon van buiten naar binnen ziet afsterven. Het risico bestaat dat afgestorven takken uitbreken. De aangetaste twijgen vertonen bij doorsnede een waterig/bruine verkleuring. Nieuw aangetaste takken lekken vocht wat bacteriën bevat. Bacteriën kunnen makkelijk met regen of wind verspreiden. Stekmateriaal is tot twee jarige leeftijd ziektevrij. Takken ouder dan vijf jaar raken eerder besmet met watermerkziekte (Brenneria salicis).

Effect

Bladeren verkleuren bruin in zomerperiode en takken sterven van buiten naar binnen af. De uiterlijke symptomen aan de bladeren ontstaan als de temperaturen oplopen vanaf mei, bomen produceren vaak als reactie veel waterloten. Meestal is het een langzaam proces waarbij de boom vele jaren de ziekte kan dragen.

Verspreiding

In heel Nederland aanwezig.

Herkenning

Afsterven van de kroon van buiten naar binnen. Witte afgestorven takken in top. Bruine bladverkleuring en bladverwelking bij zomerse temperaturen.

Beheer

Afgestorven takken van wilg breken makkelijk uit. Deze dienen verwijdert te worde. Indien er een zware aantasting is waarbij meer dan 15% van de kroon aan het afsterven is bestaat er een verhoogd risico. Afhankelijk van de locatie is het dan noodzakelijk een verhoogde zorgplicht in te stellen met jaarlijkse controles. Indien de aantasting beperkt is volstaat een reguliere controle van eenmaal per drie jaar. Indien knotwilgen minimaal om de vijf jaar geknot worden is er geen risico op watermerkziekte. Aanplant van maximaal tweejarige poten voorkomt dat besmet materiaal aangeplant wordt.

Te verwarren met

De conditionele vermindering van een wilg, dit gaat echter meer gepaard met kroezelige twijgvorming.