Soort

Risicospectrum

Afbeeldingen

 

Gevoelige soorten

Malus (appel)

Pyrus (peer)

Sorbus (lijsterbes)

Biologie

Vruchtboomkanker (Nectria galligena) infecteert de boom via wonden. Bladlittekens, bastscheuren of snoeiwonden kunnen de invalspoort vormen. Bastweefsel sterft af en de boom reageert door de vorming van wondovergroeiingsweefsel. Door herhaaldelijke afsterven en overgroeien ontstaan woekerachtige plekken. Uiteindelijk ringen de takken vaak in de loop van de jaren. Vruchtboomkanker (Nectria galligena) is een sluimerende aantasting die zeer langdurig aanwezig kan zijn. De sporen verspreiden zich via regen en wind.

Effect

Zwaar aangetaste takken sterven af en kunnen gevoelig worden voor breuk

Verspreiding

Algemeen in Nederland.

Herkenning

Insnoeringen op takken, verhoogde en verdiepte bastdelen. Ovaalvormige wonden met bastafsterving en overgroeiing.

Beheer

Bomen in groeiseizoen snoeien. Aangetaste takken verwijderen. Traditioneel werd een wondafdekmiddel met fungicide gebruikt. Dergelijke middelen zijn uit de handel en hadden een discutabele werking.

Te verwarren met

Verwarring is mogelijk met meniezwammetje (Nectria cinnabarina), dit gaat echter gepaard met verspreid voorkomende oranjekleurige stippen.