Soort

Risicospectrum

Afbeeldingen

 

Gevoelige soorten

Catalpa (trompetboom)

Acer (esdoorn)

Tilia (linde)

Aesculus (paardenkastanje)

Cercis (judasboom)

Koelreuteria (Chinese vernisboom)

Sorbus (lijsterbes)

Fagus (beuk)

Castanea (tamme kastanje)

Fraxinus (es)

Platanus (plataan)

Robinia pseudoacacia (valse acacia)

Vele andere loofbomen maar geen naaldbomen.

Biologie

De bodemschimmel treed via wortels de boom binnen. Onder andere nematoden kunnen de schimmel in de boom brengen. Doordat de boom reageert middels het vormen van thyllen in de houtvaten sluit het vochttoevoer af en verwelken de bladeren. Hierdoor sterven delen van de boom of soms hele bomen af. Nachtschade-achtigen zoals bieten, aardappels en aardbeien zijn dragers van verwelkingsziekte (Verticilium dahliae).

Effect

Afsterven van bomen of delen van bomen. Gevoelige bomen aanplanten op percelen waar in de afgelopen jaren aardappels hebben gestaan, is bijna garantie op aantasting van de bomen door verwelkingsziekte (Verticilium dahliae). De schimmel kan 10 tot 15 jaar in de bodem leven.

Verspreiding

Algemeen in Nederland.

Herkenning

Delen van de kroon verwelken, vooral bij grote vochtbehoefte tijdens warme droge periodes. Afgestorven twijgen aan buitenzijde of stroken in de kroon. Bij jonge bomen vaak complete afsterving.

Bladverwelking tijdens droge warme dagen, ringvormige bruinverkleuring in stam- en takhout hele jaar door.

Beheer

Het wegsnoeien van afgestorven takken is weinig zinvol, de schimmel is immers vanuit de bodem in de boom aanwezig. Er zijn echter wel gevallen bekend dat oudere aangetaste bomen overleven. Het is hierbij de vraag natuurlijk of in dergelijke gevallen de diagnose juist is geweest.

 Een bodemschimmel is nauwelijks uit te roeien. Bij aantasting van bomen is uitwisseling van bodem bij herplant te overwegen maar kan mogelijk onvoldoende effect hebben. Let op dat plantmateriaal bij aankoop vrij is van ziekte. Geen bomen aanplanten op locaties waar in de afgelopen jaren nachtschade-achtigen hebben gestaan.

Het gebruik van gereedschap voor het snoeien/vellen van aangepaste bomen niet combineren met het snoeien van gezonde bomen. Ontsmetten van gereedschap is onder laboratorium omstandigheden mogelijk maar in de openbare ruimte een utopie. Aangetaste bladeren en plantdelen opruimen om zoveel mogelijk verdere besmetting te voorkomen

Te verwarren met

Iepziekte (Ophiostorna ulmi) welke door de iepenspintkever (Scolytus scolytus) wordt veroorzaakt maar deze komt alleen op iepen voor.