Familie

Ulmaceae

Beschrijving

Ulmus x hollandica (Hollandse iep) is een boom van de eerste grootte met een zeer variabele kroon, afhankelijk van de cultivar. Het blad heeft een kenmerkende scheve bladvoet. De boom vormt vóór de bladontwikkeling gevleugelde iependubbeltjes (nootjes), die door de wind verspreid worden.

Afbeeldingen

 

Aandoeningen

Ulmus x hollandica (Hollandse iep) is gevoelig voor Iepziekte (Ophiostoma ulmi). Er zijn echter diverse cultivars met een hoge tolerantie voor iepenziekte zoals: ‘Clusius’, ‘Colummella’, ‘Dodoens’ en ‘Plantijn’.

Bodemvoorkeur

Ulmus x hollandica (Hollandse iep) stelt weinig eisen aan de bodem. De boom is, met uitzondering van Ulmus x hollandica ‘Wredei’ (goudiep), geschikt voor een groeiplaats in de verharding.

Alternatieven

Binnen het geslacht kan ook gekozen worden voor Ulmus glabra (bergiep), Ulmus laevis (fladderiep) en Ulmus minor (gladde iep). Voor alternatieven binnen het beeld kan gekeken worden naar Tilia x europaea (Hollandse linde) en Quercus robur (zomereik). Ook kan gekozen worden uit meer resistente soorten tegen iepziekte, zoals Ulmus ‘New Horizon’, Ulmus ‘Columellea, Ulmus ‘Dodoens’ Ulmus ‘Pioneer’, etc.