Familie

Ulmaceae

Beschrijving

Ulmus minor (gladde iep) is een boom van de eerste grootte met een halfopen, variabele, breed ovale kroon. Op de loten kunnen kurklijsten voorkomen. Het blad heeft een kenmerkende scheve bladvoet en kan 8 cm lang worden. De boom bloeit in maart-april en draagt gevleugelde nootjes.

Afbeeldingen

 

Aandoeningen

Ulmus minor (gladde iep) is gevoelig voor Iepziekte (Ophiostoma ulmi).

Bodemvoorkeur

Ulmus minor (gladde iep) verdraagt zware klei slecht, maar stelt verder weinig eisen aan de bodem. De boom is geschikt voor een groeiplaats in de verharding.

 

Alternatieven

Binnen het geslacht kan ook gekozen worden voor Ulmus glabra (bergiep), Ulmus x hollandica (Hollandse iep) en Ulmus laevis (fladderiep). Voor alternatieven binnen het beeld kan gekeken worden naar Tilia cordata (kleinbladige linde) en Quercus robur (zomereik). Ook kan gekozen worden uit meer resistente soorten tegen iepziekte, zoals Ulmus accolade ‘Morton’ of Ulmus ‘Plantijn’, deze laatste heeft echter een dichtere kroon.