Familie

Ulmaceae

Beschrijving

Ulmus laevis (fladderiep) is een boom van de eerste grootte met een breed ovale tot bolvormige, halfopen kroon. Het blad heeft een kenmerkende scheve bladvoet en kan 12 cm lang worden. De boom bloeit in februari-maart met tweeslachtige bloemen en heeft platte vruchten ‘dubbeltjes’.

Afbeeldingen

 

Aandoeningen

Ulmus laevis (fladderiep) blijkt in de praktijk minder gevoelig te zijn voor beide stammen van de Iepenziekte (Ophiostoma ulmi), maar eenmaal aangetast is de soort slecht weerbaar.

 

Bodemvoorkeur

Ulmus laevis (fladderiep) stelt weinig eisen aan de bodem. De boom is geschikt voor een groeiplaats in de verharding.

Alternatieven

Binnen het geslacht kan ook gekozen worden voor Ulmus glabra (bergiep), Ulmus x hollandica (Hollandse iep) en Ulmus minor (gladde iep). Voor alternatieven binnen het beeld kan gekeken worden naar Tilia cordata (kleinbladige linde) en Quercus petrea (wintereik).

Ook kan gekozen worden uit meer resistente soorten tegen iepziekte, zoals Ulmus ‘Pioneer’, ‘Plantijn’ of de iets kleinere Ulmus x hollandica ‘Groeneveld’. Deze drie hebben echter een vrij dichte kroon. Ulmus ‘Homestead’ heeft een meer open kroon die aanvankelijk ovaal is, maar later breed uitzakt.