Familie

Ulmaceae

Beschrijving

Ulmus glabra (bergiep) is een boom van de eerste grootte met een halfopen, breed ronde kroon. Het blad heeft een kenmerkende scheve bladvoet, kan 16 cm lang worden en heeft een gele herfstkleur. De boom vormt vóór de bladontwikkeling gevleugelde, lichtrode iependubbeltjes (nootjes), die door de wind verspreid worden.

Afbeeldingen

 

Aandoeningen

Ulmus glabra (bergiep) is gevoelig voor Iepziekte (Ophiostoma ulmi).

 

Bodemvoorkeur

Ulmus glabra (bergiep) stelt weinig eisen aan de bodem. De boom is geschikt voor een groeiplaats in de verharding.

Alternatieven

Binnen het geslacht kan ook gekozen worden voor Ulmus hollandica (Hollandse iep), Ulmus laevis (fladderiep) en Ulmus minor (gladde iep). Voor alternatieven binnen het beeld kan gekeken worden naar Tilia cordata (kleinbladige linde) en Quercus robur (zomereik). Ook kan gekozen worden uit meer resistente soorten tegen iepziekte, zoals Ulmus ‘Pioneer’ of  de iets kleinere Ulmus x hollandica ‘Groeneveld’.