Familie

Tiliaceae

Beschrijving

Tilia x europaea (Hollandse linde) is een boom van de eerste grootte met een halfopen, breed kegelvormige kroon. De doorgaande stam heeft enkele ‘bajonetvormige’ hoofdtakken met onregelmatige zijtakken. Het donkergroene blad is hartvormig en bijna kaal. De boom bloeit in juni-juli met 3-10 geelwitte bloemen per tuil. Geënt op een onderstam van Tilia platyphyllos (grootbladige linde) heeft de boom veel uitlopers aan de stamvoet. Tilia x europaea (Hollandse linde) is een belangrijke drachtplant voor bijen.

 

Afbeeldingen

 

Aandoeningen

Tilia x europaea (Hollandse linde) is gevoelig voor Lindebladluis (Eucallipterus tiliae).

Bodemvoorkeur

Tilia x europaea (Hollandse linde) stelt weinig eisen aan de bodem. De boom is, met uitzondering van de cultivar ‘Zwarte linde’, geschikt voor een groeiplaats in de verharding.

Alternatieven

Binnen het geslacht kan ook gekozen worden voor Tilia platyphyllos (grootbladige linde) en Tilia cordata (kleinbladige linde) of voor de bijna luisvrije Tilia tomentosa (zilverlinde). Voor alternatieven binnen het beeld kan gekeken worden naar Acer pseudoplatanus (gewone esdoorn) en Ulmus x hollandica (Hollandse iep).