Familie

Tiliaceae

Beschrijving

Tilia platyphyllos (grootbladige linde) is een boom van de eerste grootte met een halfopen, breed ovale tot afgeronde kroon. De onderste takken hangen sterk door. Het blad is dofgroen, hartvormig en aan de onderzijde sterk behaard. In juni-juli bloeit de boom met hangende tuilen van 3-5 gele bloemen. De boom maakt veel uitlopers aan de stamvoet en is gevoelig voor zeewind. Tilia platyphyllos (grootbladige linde) is een belangrijke drachtplant voor bijen.

Afbeeldingen

 

Aandoeningen

Tilia platyphyllos (grootbladige linde) is weinig gevoelig voor ziekten en aantastingen. Lindebladluis (Eucallipterus tiliae) komt wel voor maar in mindere mate dan bijvoorbeeld bij Tilia x europaea (Hollandse linde).

Bodemvoorkeur

Tilia platyphyllos (grootbladige linde) stelt weinig eisen aan de bodem. De boom is minder geschikt voor een groeiplaats in de verharding.

Alternatieven

Binnen het geslacht kan ook gekozen worden voor Tilia cordata (kleinbladige linde), Tilia x europaea (Hollandse linde) en de bijna luisvrije Tilia tomentosa (zilverlinde). Voor alternatieven binnen het beeld kan gekeken worden naar Acer pseudoplatanus (gewone esdoorn) en Ulmus x hollandica (Hollandse iep).