Familie

Tiliaceae

Beschrijving

Tilia cordata (kleinbladige linde) is een boom van de eerste grootte met een halfopen, breed ovale kroon. De boom heeft een langzame jeugdgroei en heeft aanvankelijk een kegelvormige kroon. Uiteindelijk kan de boom 30 meter hoog worden met een breed ovale kroon. Het blad is hartvormig, klein en heeft meestal een toegespitste bladtop. De boom bloeit begin juli met geurende, geelwitte bloemen, die boven de bladeren uitsteken. Tilia cordata (kleinbladige linde) is een belangrijke drachtplant voor bijen.

 

Afbeeldingen

 

Aandoeningen

Tilia cordata (kleinbladige linde) is weinig gevoelig voor ziekten en aantastingen. Lindebladluis (Eucallipterus tiliae) komt wel voor, maar in mindere mate dan bijvoorbeeld bij Tilia x europaea (Hollandse linde).

Bodemvoorkeur

Tilia cordata (kleinbladige linde) stelt weinig eisen aan de bodem. De boom is geschikt voor een groeiplaats in de verharding.

Alternatieven

Binnen het geslacht kan ook gekozen worden voor Tilia x europaea (Hollandse linde), Tilia platyphyllos (grootbladige linde) en de bijna luisvrije Tilia tomentosa (zilverlinde). Voor alternatieven binnen het beeld kan gekeken worden naar Acer pseudoplatanus (gewone esdoorn) en Ulmus x hollandica (Hollandse iep).