Eigenschap: overlast

Beukenbladluis (Phyllaphis fagi)

Beukenbladluis (Phyllaphis fagi)

Luizen zitten aan de onderzijde van de bladeren. De beukenbladluizen zijn eerst geel/groen en vleugelloos. In een jong stadium vormen zich nog geen wasdraden.

Paardenkastanjemineermot (Cameraria ohridella)

Paardenkastanjemineermot (Cameraria ohridella)

Mineergangen in blad waardoor een geel/bruine verkleuring ontstaat. Niet te verwarren met bladvlekkenziekte welke altijd met een geel/bruine rand wordt omgezoomd. Als een mijn wordt opengemaakt is de larve of pop zichtbaar.