Familie

Rosaceae

Beschrijving

Sorbus intermedia (Zweedse meelbes) is een boom van de tweede grootte met een dichte, breed ovale kroon. De boom groeit langzaam en heeft een doorgaande stam met dichte vertakking. Het donkergroene blad is gelobd, aan de onderzijde witviltig en heeft meestal een gele herfstkleur. De boom bloeit in mei met crèmewitte bloemen en vormt daarna oranjerode bessen. De boom is zeer windbestendig.

 

Afbeeldingen

 

Aandoeningen

Sorbus intermedia (Zweedse meelbes) is gevoelig voor Perenprachtkever (Agrilus sinuatus) en Vruchtboomkanker (Nectria galligena).

Bodemvoorkeur

Sorbus intermedia (Zweedse meelbes) stelt weinig eisen aan de bodem. De boom is geschikt voor een groeiplaats in de verharding.

Alternatieven

Binnen het geslacht kan ook gekozen worden voor Sorbus aria (meelbes) en Sorbus hybrida ‘Gibbsii’ (bastaardmeelbes). Voor alternatieven binnen het beeld kan gekeken worden naar Crataegus x lavalleei (meidoorn) en Malus baccata ‘Street Parade’ (sierappel).