Familie

Rosaceae

Beschrijving

Sorbus aucuparia (gewone lijsterbes) is een boom van de derde grootte met een halfopen, breed ovale kroon. Het blad is veervormig samengesteld met 9 tot 15 blaadjes en verkleurt in de herfst geel. De boom bloeit met witte tuilen in mei-juni en in de herfst verschijnen rode bessen van circa 1 cm groot.  

Afbeeldingen

 

Aandoeningen

Sorbus aucuparia (gewone lijsterbes) is gevoelig voor Perenprachtkever (Agrilus sinuatus), Bacterievuur (Pseudomonas syringae) en Vruchtboomkanker (Nectria galligena).

Bodemvoorkeur

Sorbus aucuparia (gewone lijsterbes) groeit goed op kalkhoudende bodems. Natte bodems worden slecht verdragen. De boom is niet geschikt voor een groeiplaats in de verharding.

Alternatieven

Binnen het geslacht kan ook gekozen worden voor Sorbus x arnoldiana ‘Schouten’ en Sorbus intermedia (Zweedse meelbes). Voor alternatieven binnen het beeld kan gekeken worden naar Crateaegus monogyna ‘Stricta’ (eenstijlige meidoorn) en Malus baccata ‘Streetparade’.