Familie

Rosaceae

Beschrijving

Sorbus aria (meelbes) is een boom van de tweede grootte met een dichte, breed ovale kroon. De schors is eerst glad, maar op hogere leeftijd diep gegroefd. Het blad is breed ovaal met een viltige witte onderzijde. De boom bloeit uitbundig met witte tuilen in juni. In de herfst draagt de boom oranjerode, melige bessen die eetbaar zijn. Veredeld op Sorbus aucuparia (gewone lijsterbes) of Crataegus monogyna  (eenstijlige meidoorn) is de boom gevoelig voor wind en waait gemakkelijk scheef.

Afbeeldingen

 

Aandoeningen

Sorbus aria (meelbes) is gevoelig voor Perenprachtkever (Agrilus sinuatus), Bacterievuur (Pseudomonas syringae) en Vruchtboomkanker (Nectria galligena).

 

Bodemvoorkeur

Sorbus aria (meelbes) groeit goed op kalkhoudende bodems. Natte bodems worden slecht verdragen. De boom is geschikt voor een groeiplaats in de verharding.

 

Alternatieven

Binnen het geslacht kan ook gekozen worden voor Sorbus aucuparia (gewone lijsterbes) en Sorbus intermedia (Zweedse meelbes). Voor alternatieven binnen het beeld kan gekeken worden naar Crataegus x lavalleei (meidoorn) en Malus baccata ‘Street Parade’ (sierappel).