Familie

Fabaceae

Beschrijving

Sophora japonica (honingboom) is een boom van de eerste grootte met een brede, afgeronde kroon. De stam is bochtig en laag vertakt met opvallend groene takken en twijgen. Het blad is oneven geveerd met kleine deelblaadjes en kan 25 cm lang worden. De boom bloeit uitbundig in augustus-september met opvallende crèmekleurige bloemen in opstaande pluimen. Bij harde wind is de boom gevoelig voor takbreuk.

Afbeeldingen

 

Aandoeningen

Sophora japonica (honingboom) is weinig gevoelig voor ziekten en aantastingen.

Bodemvoorkeur

Sophora japonica (honingboom) verdraagt natte bodems niet en is op voedselrijke bodems gevoeliger voor takbreuk. De boom is geschikt voor een groeiplaats in de verharding.

Alternatieven

Binnen het geslacht kan ook gekozen worden voor Sophora japonica ‘Harry van Haaren’ en de kleinere Sophora japonica ‘Regent’. Voor alternatieven binnen het beeld kan gekeken worden naar Gleditsia triacanthos (valse Christusdoorn) en Robinia pseudoacacia (gewone acacia).