Soort

Risicospectrum

 

 

 

 

Afbeeldingen

 

Biologie

De aantasting wordt veroorzaakt door verschillende bacteriën, waaronder slijmvloed (Erwinia nimipressuralis). Er wordt vermoed dat de bacteriën via het wortelgestel de houtvaten binnengaan. Ondanks de zuurstofarme omgeving vermenigvuldigen de bacteriën zich enorm waarbij door gisting onder andere methaangas wordt geproduceerd. Het vocht met de afvalstoffen van de bacteriën wordt door de druk van het gas door lengte scheuren of snoeiwonden in de stam of dikkere takken naar buiten geperst. Het uittredende vocht is eerst kleurloos tot bruin en veroorzaakt natte plekken met afzetting op de bast. Later verkleuren deze plekken in grijs of zwart.

Effect

Beperkt nadelige effecten waar te nemen voornamelijk een visueel minder aantrekkelijk stambeeld.

Verspreiding

Algemeen bekend in Nederland.

Herkenning

Grijs, zwarte natte plekken op de stam onder oude snoeiwonden of verticale scheuren.

Beheer

Niet van toepassing.

Te verwarren met

Paardenkastanjebloedingsziekte (Pseudomonas syringae pv. aesculi), maar hierbij treedt rondom de vochtplekken baststerfte op.