Familie

Salicaceae

Beschrijving

Salix x sepulcralis ‘Chrysocoma’ (treurwilg) is een boom van de eerste grootte met een brede, treurende vorm. De boom heeft lange, slap naar beneden hangende, geel-groene twijgen. Op hogere leeftijd is de boom gevoelig voor takbreuk. De bladeren zijn groen, smal lancetvorming en kunnen 12 cm lang worden.

Afbeeldingen

 

Aandoeningen

Salix x sepulcralis ‘Chrysocoma’ (treurwilg) is weinig gevoelig voor ziekten en aantastingen.

Bodemvoorkeur

Salix x sepulcralis ‘Chrysocoma’ (treurwilg) verdraagt droge, arme gronden slecht. De boom is niet geschikt voor een groeiplaats in de verharding.

 

Alternatieven

Binnen het geslacht kan ook gekozen worden voor Salix babylonica (Babilonische treurwilg) en Salix alba ‘Vitellina’. Deze laatste heeft ook geel gekleurde twijgen, maar een opgaande vorm. Voor alternatieven binnen het beeld kan gekeken worden naar Betula pendula ‘Tristis’  (treurberk) en Fagus sylvatica ‘Pendula’ (treurbeuk).