Familie

Salicaceae

Beschrijving

Salix alba (schietwilg) wordt ook wel gewone wilg genoemd en is een snelle groeier. Op latere leeftijd heeft de boom een breed ovale kroon met sterk opgaande takken. Het lancetvormige blad is grijsgroen aan de onderzijde. Salix alba (schietwilg) wordt ook veel toegepast als knotboom. 

Afbeeldingen

 

 

Aandoeningen

Op oudere exemplaren van Salix alba (schietwilg) komt vaak Watermerkziekte (Brenneria salicis) voor.

Bodemvoorkeur

De Salix alba (schietwilg) heeft een voorkeur voor vochtige groeiplaatsen. Door zijn oppervlakkige beworteling is Salix alba (schietwilg) minder geschikt voor een plantplaats in de verharding.

 

Alternatieven

Binnen het geslacht kan ook gekozen worden voor Salix babilonica (Babylonische treurwilg) of Salix pentandra (laurierwilg). Voor alternatieven binnen het beeld kan gekeken worden naar Alnus glutinosa (gewone els), Betula pubescens (zachte berk) of Populus tremula (ratelpopulier).