Soort

Risicospectrum

Afbeeldingen

 

Biologie

Sporen van de  roetschorsziekte (Cryptostroma corticale) dringen binnen via wonden en gebroken takken. De houtvaten verstoppen langzaam aan en de boom komt steeds dunner in het blad te staan. In het najaar ontstaat een enorme hoeveelheid zwart/grijze sporen aan de buitenzijde van de bast. De verspreiding vind heel makkelijk met wind en regen plaats.

Roetschorsziekte (Cryptostroma corticale) treedt vooral op bij droogte, gebrek aan water en hitte.

Effect

Roetschorsziekte (Cryptostroma corticale) is dodelijk, aangetaste bomen gaan dood. Grootste probleem vormt het opruimen van aangetaste bomen dit vormt namelijk een volksgezondheidsprobleem. De sporen kunnen diep de longen binnendringen en ontsteking van de longblaasjes veroorzaken. Dit wordt Pneumonitis genoemd wat als beroepsziekte wordt gezien.

Verspreiding

Beperkt bekend in 2014 vastgesteld in Stede Broec (Noord Holland) en Mill (Noord Brabant) op kachelhout. Is waarschijnlijk veel meer op kachelhout te vinden maar wordt zelden herkent. In 2015 vastgesteld in 's-Heerenberg op levende esdoorns in park Gouden Handen, bomen zijn na vaststellen ziekte geveld. In 2016 op 3 plaatsen ( Utrecht, Huissen en Noord Nederland) bevestiging aangetaste bomen.

Herkenning

Bladeren worden wit geel en de boom vormt een transparante kroon. Stammen krijgen witte slijmplekken. Stamdoorsnedes vertonen een groen geel/bruin verkleuring. De sporenvorming is vaak op kachelhout van esdoorn waar te nemen. De bekendheid is nog zeer beperkt maar waarschijnlijk is de schimmel al veel langer en verspreider aanwezig als sommigen willen doen geloven.

In zomerperiode is de een transparante kroon met slijm op de stam te herkennen, later in de zomer en herfst de enorme hoeveelheid zwart/grijze sporen op het hout. Hele jaar door verkleuring in het hout.

Beheer

Werken in en rondom de boom alleen volledig afgeschermd uitvoeren, sporen mogen geen kans krijgen het lichaam binnen te dringen. Bomen vellen en ter plekke verbranden, als dit niet kan afgedekt vervoeren en op de dichtstbij zijnde locatie verbranden. Aangetast kachelhout niet mee naar binnen nemen minimaal verslepen en buiten verbranden. Specifiek werkprotocol wordt in samenwerking met Stigas ontwikkeld en kan met Terra Nostra contact over worden opgenomen.

 

Te verwarren met

Niet te verwarren met een andere ziekte.