Familie

Fabaceae

Beschrijving

Robinia pseudoacacia (gewone acacia) is een boom van de eerste grootte met een grillige, halfopen, ovale tot ronde kroon. De boom heeft doornen en oneven geveerde bladeren met 9 tot 19 blaadjes. In juni bloeit de boom met geurende, witte tot roze bloemen in hangende trossen. Robinia pseudoacacia (gewone acacia)  is een waardevolle drachtplant voor bijen.

Afbeeldingen

 

 

Aandoeningen

Robinia pseudoacacia (gewone acacia) is op rijke, natte gronden gevoelig  voor Verwelkingsziekte (Verticilium dahliae).

Bodemvoorkeur

Robinia pseudoacacia (gewone acacia) verdraagt natte gronden slecht en is op voedselrijke bodems gevoeliger voor takbreuk. De boom is niet geschikt voor een groeiplaats in de verharding. Op de wortels zitten knolletjes waarin zich stikstofbindende bacteriën bevinden. De boom kan daarom ook op arme bodems nog een gezonde groei vertonen.

Alternatieven

Binnen het geslacht kan als straatboom beter gekozen worden voor Robinia pseudoacacia ‘Bessoniana’ (gewone acacia) en de kleinere, lichtroze bloeiende Robinia x ambigua ‘Decaisneana’. Voor alternatieven binnen het beeld kan gekeken worden naar Gleditsia triacanthos (valse Christusdoorn) en Styphnolobium japonicum (honingboom, voorheen Sophora japonica).