Soort

Risicospectrum

Afbeeldingen

 

Biologie

Deze agressieve niet overblijvende schimmel tast een boom aan via beschadigde en afgestorven wortels. Vooral afgestorven wortels met een grote diameter vormen een extra invalspoort.

De reuzenzwam (Meripilus giganteus) breidt zich vaak in een korte periode van slechts enkele jaren uit over het hele wortelstelsel. Aan het eind van ieder seizoen sterven de vruchtlichamen af en verrotten. De mycelium draden blijven echter doorgroeien.

De stam wordt niet aangetast.

Effect

De reuzenzwam (Meripilus giganteus) is een van de belangrijkste bedreigingen van verzwakte oude beuken.

De agressieve zwam veroorzaakt een omvangrijk rottingsproces in de wortels met risico op windworp. Op het moment dat de reuzenzwam wordt waargenomen, kan de stabiliteit van de boom al zeer sterk verminderd zijn. Bij windworp valt de boom vaak als een potlood uit de grond.

De ziekte is niet altijd dodelijk, vooral als bomen reageren met de vorming van adventief wortels en beschut staan, kunnen deze de functie van het afnemende wortelstelsel volledig overnemen. Het resultaat is meestal een stamvoet die met grote worteluitlopers op tenen lijkt te staan.

Verspreiding

Algemeen in Nederland.

Herkenning

Grote waaiervormige platte vruchtlichamen aan de stamvoet van de boom en soms ook op enkele meters afstand. De bovenzijde is geel tot grauwbruin met brede donkerbruine gevlekte ringen en een gele rand tijdens de jeugd. De onderzijde is bleekgeel en wordt bij kneuzingen donkerbruin tot zwart verkleurend.

Bij vergevorderde aantasting vermindert de bladbezetting en de bladgrootte van de boom, aanvankelijk vooral in het bovenste deel van de kroon. Soms is de aantasting niet aan een verminderende conditie van de boom waar te nemen als de boom actief reageert met de vorming van adventiefwortels boven het afstervende wortelstelsel.

Beheer

Nader onderzoek met opvolgende verhoogde inspectiefrequente is noodzakelijk. Zwaardere kwekerijbomen van gevoelige soorten kunnen aangetast worden als deze herplant worden op locaties van aangetaste bomen.

Te verwarren met

Een jong en nog niet voldaan ontwikkeld vruchtlichaam lijkt iets op eikhaas (Grifolia frondosa), maar bij kneuzigen verkleurt de reuzenzwam zwartbruin, terwijl de eikhaas kneuzig wit blijft.