Familie

Fagaceae

Beschrijving

Quercus robur (zomereik) is een grote boom met kronkelige, zware takken en een brede, halfopen kroon. De stam is grijsbruin en op oudere leeftijd diep gegroefd. Het blad is donkergroen en onregelmatig gelobd. Quercus robur (zomereik) draagt (gesteelde) eikels met meerdere bijeen. Deze boom biedt voeding en onderdak aan vele levensvormen en heeft hierdoor een zeer hoge ecologische waarde.

Afbeeldingen

 

 

Bodemvoorkeur

Voor Quercus robur (zomereik) moet de bodem voldoende luchtig zijn. Verharding wordt dan ook slecht verdragen.

Alternatieven

Binnen het geslacht kan ook gekozen worden voor Quercus cerris (moseik), Quercus frainetto (Hongaarse eik) of Quercus petraea (wintereik). Voor alternatieven binnen het beeld kan gekeken worden naar Acer pseudoplatanus (gewone esdoorn), Fraxinus excelsior (gewone es) en Ulmus laevis (steeliep of fladderiep).