Familie

Fagaceae

Beschrijving

Quercus robur ‘Fastigiata’ (zuileik) is een boom van de eerste grootte met een zuilvormige kroon. De groeivorm is echter enigszins variabel doordat de boom door zaaien wordt vermeerderd. Om die reden wordt meestal voor de gegarandeerd zuilvormige Quercus robur ‘Fastigiate Koster’ gekozen. De boom draagt eikels, gebundeld met 2 tot 6 bijeen.

Afbeeldingen

 

Aandoeningen

Quercus robur ‘Fastigiata’ (zuileik) is gevoelig voor de Eikenprachtkever (Agrilus biguttatus) en de Eikenspintkever (Scolytus intricatus).

Bodemvoorkeur

Quercus robur ‘Fastigiata’ (zuileik) stelt weinig eisen aan de bodem. De boom is minder geschikt voor een groeiplaats in de verharding.

Alternatieven

Binnen het geslacht kan ook gekozen worden voor Quercus Cerris (moeraseik), Quercus frainetto (Hongaarse eik) en Quercus robur (zomereik). Voor alternatieven binnen het beeld kan gekeken worden naar Populus nigra ‘Italica’ (Italiaanse populier) en Ulmus ‘Columella’ (iep).