Selecteer een pagina

Familie

Fagaceae

Beschrijving

Quercus petraea (wintereik) is een boom van de eerste grootte met een breed ovale tot ronde kroon. De stam is vrij recht en doorgaand met een enigszins regelmatige vertakking. De bladeren zijn groen, leerachtig en bijna symmetrisch gelobd, met een duidelijk bladsteel. De boom draagt eikels gebundeld met meerdere bijeen.

 

Afbeeldingen

 

Bodemvoorkeur

Quercus petraea (wintereik) verdraagt natte bodems slecht. De boom is niet geschikt voor een groeiplaats in de verharding.

Alternatieven

Binnen het geslacht kan ook gekozen worden voor Quercus cerris (moeraseik), Quercus frainetto (Hongaarse eik) en Quercus robur (zomereik). Voor alternatieven binnen het beeld kan gekeken worden naar Acer pseudoplatanus (gewone esdoorn) en Ulmus laevis (steeliep of fladderiep).