Familie

Fagaceae

Beschrijving

Quercus palustris (moeraseik) is een boom van de eerste grootte en heeft een opvallend rechte stam met horizontale takken. De kroon is half open en breed kegelvormig. De bladeren zijn groen, veervormig, kunnen 15 cm lang worden en hebben een opvallende rode herfstkleur. De Engelse naam is Pin Oak (speld-eik) vanwege de vele korte zijtakjes. De boom vormt kleine eikels van ongeveer 1 centimeter.

 

Afbeeldingen

 

Bodemvoorkeur

Quercus palustris (moeraseik) verdraagt kalkrijke en natte moerassige bodems slecht. De boom is geschikt voor een groeiplaats in de verharding, maar verlangt wel een ruime plantspiegel vanwege de breed uitlopende stamvoet.

Alternatieven

Binnen het geslacht kan ook gekozen worden voor Quercus coccinea ‘Splendens’ (scharlaken eik), en Quercus rubra (Amerikaanse eik). Voor alternatieven binnen het beeld kan gekeken worden naar Fraxinus angustifolia ‘Raywood’ (smalbladige es) en Liquidambar styraciflua (amberboom).