Familie

Fagaceae

Beschrijving

Quercus frainetto (Hongaarse eik) is een boom van de eerste grootte met een halfopen, breed ovale kroon. De takken zijn schuin opgaand en zakken op hogere leeftijd uit. De donkergroene bladeren kunnen 20 cm lang worden en zijn veerdelig. De onderzijde van het blad is grijsgroen. De boom draagt eikels, die in trosjes met 2 tot 5 bij elkaar hangen.

Afbeeldingen

 

 

Aandoeningen

Bodemvoorkeur

Quercus frainetto (Hongaarse eik) stelt weinig eisen aan de bodem. De boom is minder geschikt voor een groeiplaats in de verharding.

Alternatieven

Binnen het geslacht kan ook gekozen worden voor Quercus cerris (moseik), Quercus petraea (wintereik) en Quercus robur (zomereik). Voor alternatieven binnen het beeld kan gekeken worden naar Acer pseudoplatanus (gewone esdoorn) en Ulmus laevis (steeliep of fladderiep).