Selecteer een pagina

Familie

Fagaceae

Beschrijving

Quercus cerris (moseik) is een boom van de eerste grootte met een halfopen, breed kegelvormige kroon. Rondom de knoppen heeft deze eik kenmerkende draadvormige steunblaadjes (franjes) die blijvend zijn. Het blad is donkergroen, leerachtig, gelobd en erg variabel van vorm. De boom vormt eikels met een ‘bemoste’ nap.

Afbeeldingen

 

Bodemvoorkeur

Quercus cerris (moseik) stelt weinig eisen aan de bodem. De boom is geschikt voor een groeiplaats in de verharding.

Alternatieven

Binnen het geslacht kan ook gekozen worden voor Quercus petraea (wintereik), Quercus robur (zomereik) en Quercus frainetto (Hongaarse eik). Voor alternatieven binnen het beeld kan gekeken worden naar Acer pseudoplatanus (gewone esdoorn) en Ulmus laevis (steeliep of fladderiep).