Selecteer een pagina

Familie

Rosaceae

Beschrijving

Pyrus calleryana ‘Chanticleer’ (sierpeer) is een boom van de tweede grootte met een opgaande, ovale kroon. Het blad is glanzend groen en ovaal van vorm met een toegespitste bladpunt. De boom bloeit in april-mei met witte bloemen en verkleurt in de herfst naar geel tot purperrood. De opgaande groeiwijze maakt dat hij goed als straatboom gebruikt kan worden.

Afbeeldingen

 

Aandoeningen

Pyrus calleryana ‘Chanticleer’ (sierpeer) is gevoelig voor de Perenprachtkever (Agrilus sinuatus), Jeneverbesroest (ook wel perenroest genoemd, Gymnosporangium-soorten) en Bacterievuur (Pseudomonas syringae). In het voorjaar ontwikkelt zich op de jonge scheuten vaak Echte meeldauw (Podosphaera leucotricha).

 

 

Bodemvoorkeur

Pyrus calleryana ‘Chanticleer’ (sierpeer) stelt weinig eisen aan de bodem. De boom is geschikt voor een groeiplaats in de verharding.

 

Alternatieven

Binnen het geslacht kan ook gekozen worden voor de paarsrood verkleurende en smallere Pyrus  calleryana ‘Red Spire’ en de bredere Pyrus communis ‘Beech Hill’. Voor alternatieven binnen het beeld kan gekeken worden naar Crataegus monogyna ‘Stricta’ (eenstijlige meidoorn) en Prunus sargentii (sierkers).