Selecteer een pagina

Familie

Salicaceae

Beschrijving

Populus x canescens (grauwe abeel) is een snel groeiende boom van de eerste grootte. De kroon is meestal breed en los en de stam iets slingerend. De stam is licht grijsgroen, soms bijna wit, met zwarte ruitvormige putjes. Over snoeiwonden ontstaat een kenmerkend oogvormig patroon in de bast. De boom is goed wind,  en zeewindbestendig. Populus  x canescens (grauwe abeel) wordt meestal geënt op Populus alba (witte abeel). Er kan dan veel wortelopslag vanuit de onderstam ontstaan.

Afbeeldingen

 

Aandoeningen

Populus x canescens (grauwe abeel) is gevoelig voor Bladvlekkenziekte (Marssonina-soorten), Populierenroest (Melampsora-soorten) en Schorsbrand (Discosporium populeum).

Bodemvoorkeur

Populus x canescens (grauwe abeel) stelt weinig eisen aan de bodem en is niet geschikt voor een groeiplaats in de verharding.

Alternatieven

Binnen het geslacht kan ook gekozen worden voor Populus alba (witte abeel) of Populus x berolinensis. Voor alternatieven binnen het beeld kan gekeken worden naar Platanus orientalis (oosterse plataan) en Ulmus glabra ‘Exoniensis’ (pluimiep).