Familie

Salicaceae

Beschrijving

Populus x canadensis (gewone populier) is een snel groeiende boom van de eerste grootte. De habitus verschilt per cultivar van smal piramidaal tot breed ovaal. De kroon is meestal open en het blad driehoekig. De boom heeft als bloeiwijze zowel rode mannelijke katjes als groene vrouwelijke katjes.

Afbeeldingen

 

Aandoeningen

Populus x canadensis (gewone populier) is gevoelig voor Bladvlekkenziekte (Marssonina-soorten), Populierenroest (Melampsora-soorten) en Schorsbrand (Discosporium populeum).

Bodemvoorkeur

Populus x canadensis (gewone populier) stelt weinig eisen aan de bodem. Ondanks zijn oppervlakkige beworteling is de boom in een goed ingerichte groeiplaats geschikt voor in de verharding.

Alternatieven

Binnen het geslacht kan ook gekozen worden voor Populus x canescens (grauwe abeel) of Populus x berolinensis. Voor alternatieven binnen het beeld kan gekeken worden naar Salix alba (schietwilg) en Ulmus x hollandica.