Familie

Salicaceae

Beschrijving

Populus alba (witte abeel)  is een boom van de eerste grootte met een breed bolvormige kroon. Het blad heeft een donkergroene bovenkant, een witviltige onderkant en een gele herfstkleur. De schors is grijswit met zwarte ruitvormige putjes. Over snoeiwonden ontstaat een kenmerkend oogvormig patroon in de bast. De boom is goed bestand tegen zeewind.

 

Afbeeldingen

 

Aandoeningen

Populus alba (witte abeel)  is gevoelig voor Bladvlekkenziekte (Marssonina-soorten), Populierenroest (Melampsora-soorten) en Schorsbrand (Discosporium populeum).

Bodemvoorkeur

Populus alba (witte abeel) stelt weinig eisen aan de bodem. De boom is niet geschikt voor in de verharding.

Alternatieven

Binnen het geslacht kan ook gekozen worden voor Populus x canadensis (gewone populier) of Populus x canescens (grauwe abeel). Voor alternatieven binnen het beeld kan gekeken worden naar Platanus orientalis (oosterse plataan) en Salix alba (schietwilg).