Selecteer een pagina

Soort

Risicospectrum

Orde

Lepidoptera 

Afbeeldingen

 

Biologie

Plataanvouwmijnmot (Phyllonorycter platani) kent een sterke gelijkenis met het aantastingsbeeld veroorzaakt door de paardenkastanjemineermot (Cameraria ohridella). De plataanvouwmijnmot (Phyllonorycter platani) legt haar eieren omstreeks  mei/juni op de onderzijde van het blad. Een paar weken later komen de larven uit de eitjes. De larven mineren tussen de bladoppervlakte maar naarmate het seizoen vordert vouwen hierbij de aangetaste delen van het blad naar elkaar.  De mijnen zijn eerst groen waarbij duidelijk zichtbaar is dat de aantaster tussen het blad zit en later kleurt de mijn bruin. De poppen overwintert in het afgevallen blad. Het aantal generaties per seizoen is nog onbekend maar het is aannemelijk dat dit meerdere per seizoen zijn.

Effect

Cosmetisch, de aantasting is minder massaal als Paardenkastanjemineermot (Cameraria ohridella).

Verspreiding

Beperkt in Nederland.

Herkenning

De vlinder is een kleine mot, goudkleurig met witte, donker omrande markeringen op de vleugels. De larve 5-7 mm kleurloos, gesegmenteerd en doorschijnend.

Beheer

Bestrijding is niet nodig, verwijderen van gevallen blad beperkt aantasting in het voorjaar.

Te verwarren met

De paardenkastanjemineermot (Cameraria ohridella) maar de larve is kleurrijker en komt alleen op Aesculus (Paardenkastanje) voor.