Soort

Risicospectrum

Afbeeldingen

 

Gevoelige soorten

Biologie

De massaria (Splanchnonema platani) tast in de eerste instantie meestal de bovenzijde van de takken bij takaanzet aan. Deze baststerfte kan zich over de breedte van de omtrek van de tak uitbreiden. Aangetaste delen zijn vaak bezet met zwart verkleurende sporen en de bast verkleurt soms naar roze toe.  Het binnenste hout wordt snel aangetast en verkleurt koffiebruin/grijs, de randen met onaangetast hout zijn vaak scherp afgezet. In de zomerperiode valt het blad snel van de aangetaste takken welke zich veelal in de onderste helft van de kroon bevinden en een onderstandige positie hebben. De schimmel is in de zomerperiode het meest actief en profiteert van bomen met een verminderde conditie in droogtestress.

Effect

Vroegtijdige afsterving van takken welke binnen een korte periode van enkele maanden uit kunnen breken. Sterk aangetaste bomen krijgen een steeds hogere kroon waarbij de onderste takken afsterven. Het merendeel van de aangetaste takken heeft een diameter dunner dan 4 cm. Incidenteel raken dikkere takken aangetast.

Verspreiding

Algemeen in Nederland.

Herkenning

Vroegtijdige herfstverkleuring en bladval in zomerperiode van individuele onderstandige takken. Bastverkleuring en zwarte sporenvorming op aangetaste takken welke niet vanaf de grond zijn waar te nemen.

De periode van herkenning is in de zomerperiode een vervroegde bladval. Hele jaar door aangetaste takken. Naarmate de intensiteit van zonlicht afneemt wordt het steeds moeilijker de aantasting duidelijk te herkennen waardoor juni tot september de voorkeur heeft om inspecties uit te voeren.

Beheer

Verhoogde inspectiefrequentie op die locaties waar aantasting is waargenomen en risico voor omgeving onacceptabel is.

Te verwarren met

Afgestorven takken door lichtgebrek.