Soort

Risicospectrum

Afbeeldingen

 

Gevoelige soorten

Prunus (pruim en kers)

Malus (appel)

Crataegus (meidoorn)

Alnus (els)

Populus (populier)

Salix (wilg)

Biologie

Op afgestorven takken en stammen ontstaan paars tot bruine korstvormige vruchtlichamen. Vanuit de vruchtlichamen verspreiden zich sporen die andere bomen via wonden infecteren. De loodglansziekte (Chondrostereum purpureum) veroorzaakt een gifstof die zich via de houtvaten verspreid. Dit heeft tot gevolg dat de opperhuid van het blad loslaat wat zich kenmerkt in een loodglans van het blad. Er ontstaat vervroegde bladval en takken sterven verspreid in de boom af. In het najaar ontstaan korstvormige vruchtlichamen. Hout verkleurt ter plekke van de vruchtlichamen met een paarse/bruine verkleuring.

Effect

In het openbare groen zijn de gevolgen meestal beperkt, in de fruitteelt leid het tot productieverlies en afsterven van bomen.

Verspreiding

Algemeen bekend in Nederland.

Herkenning

Paars/gelige korstvormige vruchtlichamen en aangetaste bladeren vertonen een loodglans.

Beheer

Bomen alleen in het groeiseizoen meteen na de vruchtdracht snoeien. Bespuitingen zijn in het openbare groen niet aan de orde.

Te verwarren met

De korsthoutskoolzwam (Kretzschmaria deusta) maar deze zwam verkleurd vrij snel daarna zwart en kent niet de typische loodglans verkleuring van het blad.