Soort

Risicospectrum

Orde

Acarina

Afbeeldingen

 

Gevoelige soorten

Biologie

De vrouwtjes van de lindespintmijt (Eotetranychus tiliarius) overwinteren aan de stamvoet. In het voorjaar zuigen de mijten van onder een ragfijn spinsel aan de onderzijde van bladeren. De bladeren krijgen een geelbruine kleur, verdrogen en vallen vroegtijdig van de boom. De aantasting verspreid zich van onder naar boven in de boomkroon. In het najaar gaan de mijten langs de stam weer naar beneden. Warme en droge zomers bevorderen de aantasting.

Effect

Vroegtijdige bladval en bij meerjarige aantasting vermindering van conditie.

Verspreiding

Algemeen in Nederland.

Herkenning

Bladeren krijgen een geelbruinige kleur . Ze verdrogen en vallen vroegtijdig van de boom.

Beheer

Leid zelden tot problemen, stimuleren van natuurlijke vijanden zoals roofwantsen en roofmijten bied de beste oplossing.

Te verwarren met

Vroegtijdige herfstverkleuring en droogteschade. De verkleuring gaat in die gevallen echter van boven naar beneden. Spintmijt op linde is vrijwel altijd lindespintmijt (Eotetranychus tiliarius).