Soort

Risicospectrum

Afbeeldingen

 

Biologie

In het voorjaar infecteert de schimmel van de inktvlekkenziekte esdoorn (Melasmia acerina) het nieuwe blad. In de loop van het groeiseizoen verkleuren de waterige vlekjes naar de kenmerkende zwarte vlekken. De zwarte vlekken ontstaan meer in de nazomer. De schimmel overwintert op het afgevallen blad.

Effect

Soms vroege bladval. Er zijn gevallen bekend waarbij paarden plotseling sterven en een relatie wordt gelegd met de vraat van blad wat door inktvlekkenziekte esdoorn (Melasmia acerina) is aangetast. Deze relatie is niet bewezen maar het veelvuldig laten consumeren van gevallen esdoornblad door paarden wordt ontraden.

Verspreiding

Algemeen in Nederland.

Herkenning

Grote zwarte vlekken die verschijnen op het blad hebben een doorsnede van ongeveer 1 cm met soms een gele rand.

De schimmel is van de zomerperiode tot het najaar te herkennen.

Beheer

Gebruikelijk niet nodig. Wellicht het opruimen van het afgevallen blad.

Te verwarren met

Geen andere ziektebeelden komen overeen.