Soort

Risicospectrum

Orde

Lepidoptera

Afbeeldingen

 

Gevoelige soorten

Populus (populier)

Salix (wilg)

Biologie

 

Twee- tot driejarige cyclus. De horzelvlinder (Sesia apiformis) laat 1000 tot 2000 eitjes vallen nabij de stamvoet van meestal een oudere Populus (populier) of Salix (wilg). Larven eten alleen van deze twee bomensoorten. De rups leeft twee jaar en overwintert in de diepere stamdelen. Na de tweede overwintering werkt de larve zich half naar buiten en verpopt daar.

In juni/juli komt de vlinder uit. Als de vlinder uit de pop komt wordt er geen voedsel meer opgenomen. De vlinder vliegt maar zelden en wordt het meeste aangetroffen op boomstammen.

 

Effect

Een klein deel van de uitkomende larven kan zich door de gave schors van de stamvoet en wortels tussen schors en hout boren. De schade bestaat voor jonge bomen uit afsterving of een verhoogde windbreuk gevoeligheid. Soms ontstaat een groeistagnatie. In het geval van oudere bomen kunnen de uitvliegopeningen een poort zijn voor wilgenhoutrups (Cossus cossus) en schimmels om binnen in de boom te dringen. Bij lichte aantastingen zijn de gevolgen beperkt.

Verspreiding

Algemeen in Nederland.

Herkenning

De horzelvlinder (Sesia apiformis) lijkt sprekend op hoornaarwesp. De larve is geelachtig wit en is tot 4 cm lang. De vraatgangen hebben een diameter van 8 mm en bevinden zich tot maximaal 30 cm hoogte in de stamvoet. De gangen zijn gevuld met boormeel.

Beheer

Onderbegroeiing kort houden beperkt het succes van ei uitkomst. Aangetaste bomen met veel aantasting in verhoogde inspectiefrequentie zetten.

Te verwarren met

De wilgenhoutrups (Cossus cossus) maar deze rups is rood en stinkt naar azijn en heeft vaak meerdere gangen over gehele stam verdeelt.

Is ook te verwarren met de grote populierenboktor (Saperda carcharias) maar deze ontwikkeld meer boorgangen verspreid over de hele stam.