Soort

Risicospectrum

Orde

Lepidoptera

Afbeeldingen

 

Gevoelige soorten

Biologie

Eénjarige cyclus. De grote wintervlinder (Erannis defoliaria) vliegt in late najaar en zetten 300-400 eitjes af op bladknoppen van waardplanten, de afstand die overbrugt kan worden is onbekend.

Spanrupsen komen uit het eitje direct als bladontwikkeling ontstaat, nadat de bomen zijn kaalgevreten is de cyclus veelal voltooid en vind verpopping plaats.

Effect

De aantasting van de grote wintervlinder (Erannis defoliaria) is vaak incidenteel maar soms kunnen hele gebieden jaar op jaar aangetast worden. Bij herhaalde aantasting kan dit tot vermindering van conditie leiden. Met name de eikenbeplanting van de A50 ter hoogte van Schaarsbergen is jaar op jaar aangetast en in een rapport van WUR aangeduid als een van de factoren voor een verminderde conditie.

Vreten vaak in combinatie met de kleine wintervlinder (Operophtera brumata) en de groene eikenbladroller (Tortrix viridana) bomen compleet kaal.

Verspreiding

Algemeen in Nederland.

Herkenning

Bruin/geel gekleurde rups. De mannelijke vlinder kan tussen de 40 en 44 millimeter breed worden. De vleugels van het mannetje hebben een variabel patroon. Vrouwtjes van de grote wintervlinder hebben geen vleugels en worden 8 à 10 millimeter lang. Ze lijken op een zwart met wit gespikkelde larve met pootjes.

Beheer

Jaarlijks volgen en bij herhaalde aantasting mogelijk bestrijding inzetten met biologisch middel, is praktisch echter zelden aan de orde.

Te verwarren met

De kleine wintervlinder (Operophtera brumata) en de groene eikenbladroller (Tortrix viridana), maar de kleur en de grootte van de rupsen zijn overduidelijk verschillend.