Selecteer een pagina

Soort

Risicospectrum

Orde

Coleoptera

Afbeeldingen

 

Gevoelige soorten

Populus (populier)

Biologie

Twee- tot driejarige cyclus. De grote populierenboktor (Saperda carcharias) vreet van de bladeren en is alleen in de schemer actief en vliegt na zonsondergang in de kruin van de boom. Aan het eind van de zomer worden de eitjes afgezet tussen de schors van de stam en dikkere takken. Het vrouwtje zet de eitjes één voor één af in een zelf geknaagde groef. Het eerste jaar leven de uitgekomen larven van de schors. In het tweede jaar vreten de larven zich in het hout en maken tot 25 cm lange verticale gangen. Aan het eind van het tweede jaar knagen ze een kleine ruimte uit waarin de verpopping van de larve plaatsvindt.

Effect

Jonge populieren worden breukgevoelig. De boom gaat er slecht uitzien met transparante kroon en geel blad. De boorgaten van de grote populierenboktor (Saperda carcharias) kunnen een invalspoort worden voor andere insecten en schimmels. Jonge populierenopstanden en populieren langs wegen genieten de voorkeur.

Verspreiding

Algemeen in Nederland.

Herkenning

De larve is geelwit gekleurd met een meer naar het oranje neigde kop en halsschild. De kop is klein en moeilijk te zien. Het lichaam is goed gesegmenteerd en heeft een beetje beharing. In de gangen zijn boorspaanders te zien. De kever is grauw tot geelbruin met lange sprieten. De kever kan zonder de voelsprieten tot ruim 3 centimeter lang worden.

Beheer

Verhoogde inspectie instellen bij zware aantasting, bomen worden breukgevoeliger. Het is niet gebruikelijk bestrijding uit te voeren. Potentieel gevaarlijke bomen verwijderen.

Te verwarren met

Wilgenhoutrups (Cossus cossus), echter deze produceren boormeel en geen houtspaanders, rups is rood en stinkt naar azijn. Vaak meerdere gangen. Horzelvlinder (Sesia apiformis) deze produceert boormeel en bevind zich in de laagste zone bij de stamvoet.