Selecteer een pagina

Soort

Risicospectrum

Orde

Lepidoptera

Afbeeldingen

 

Biologie

De vlinders vliegen vanaf half juni en leggen begin juli hun eieren grotendeels om en op de knoppen. De rupsen komen in het voorjaar voor de bladontwikkeling uit en vreten aan de knoppen. Tijdens de bladontwikkeling vreten ze aan het uitgelopen blad. Per blad word het samen gesponnen en opgerold. De rupsen verpoppen in de spinsels en in de schorsspleten van de boom.

Effect

Bij jaarlijkse aantasting en kaalvraat kan vermindering van de conditie optreden.

Verspreiding

Algemeen in Nederland en in België.

Herkenning

De groene eikenbladroller (Tortrix viridana) is een heldergroene kleine vlinder met een vleugelspanwijdte tot 20 mm. Houdt zijn vleugels in een driehoek. Rups tot 15 mm lange groene rups met een zwarte kop. Bij beroeren zeer levendig en hangen vaak aan een draad.

Beheer

Het bestrijden is niet noodzakelijk omdat het zelden tot problemen leid.

Te verwarren met

In het voorjaar worden eiken regelmatig door een “cocktail” van aantasters kaal gevreten. Hierdoor ontstaat mogelijk verwarring met de kleine wintervlinder (Operophtera brumata) en de grote wintervlinder (Erannis defoliaria), kleur en de grootte van de rupsen zijn overduidelijk verschillend.

Op basis van schadebeeld komt ook verwarring met de eikenprocessierups (Thaumetopoea processionea) voor maar die kenmerkt zich door latere skelleteren van bladeren.