Selecteer een pagina

Familie

Oleaceae

Beschrijving

Fraxinus excelsior (gewone es) heeft een bolvormige, halfopen kroon die zich al snel sterk vertakt in een groot aantal opgaande takken. De boom heeft donkergroen, geveerd blad. De bladknoppen zijn opvallend zwart. De es bloeit onopvallend in zijstandige pluimen. Bij vrouwelijke bomen wordt dit gevolgd door gevleugelde nootvruchtjes.

Afbeeldingen

 

 

 

Aandoeningen

Specifieke aandoeningen op Fraxinus excelsior (gewone es) zijn de Essenbastkever (Leperisinus varius), Kleine bonte essenbastkever (Hylesinus fraxini), Essentaksterfte (Chalara fraxinea) en de Bastwoekerziekte es (Pseudomonas syringae). Een veel voorkomende parasitaire houtrotschimmels is Ruige weerschijnzwam (Inonotus hispidus).

Incidenteel worden massale aantastingen waargenomen door Gestippelde houtvlinder (Zeuzera pyrina).

Bodemvoorkeur

Fraxinus excelsior (gewone es) heeft een voorkeur voor voedselrijke, vochtige bodems. Verharding wordt slecht verdragen. De wortelaanzetten komen bij het uitgroeien vaak sterk omhoog.

Alternatieven

Binnen het geslacht kan ook gekozen worden voor Fraxinus angustifolia ‘Raywood’ (smalbladige es) of Fraxinus pennsylvanica (zachte es). Voor alternatieven binnen het beeld kan gekeken worden naar Quercus robur (zomereik) of Ulmus laevis (steeliep of fladderiep).