Familie

Fagaceae

Beschrijving

Fagus sylvatica ‘Pendula’ (treurbeuk) is een boom van de eerste grootte met een brede, treurende vorm en dichte kroon. De takken hangen in bogen, slap en loodrecht naar beneden. Het blad is donkergroen en eivormig.

Afbeeldingen

 

 

Aandoeningen

Fagus sylvatica ‘Pendula’ (treurbeuk) is weinig gevoelig voor ziekten en aantastingen.

 

Bodemvoorkeur

Fagus sylvatica ‘Pendula’ (treurbeuk) is niet geschikt voor een groeiplaats in de verharding. De boom heeft voorkeur voor niet te natte, goed doorlatende, humusrijke bodems.

Alternatieven

Binnen het geslacht kan ook gekozen worden voor Fagus sylvatica ‘Bornyensis’ (treurbeuk) en de kleiner blijvende Fagus sylvatica ‘Purple Fountain’ (rode treurbeuk). Voor alternatieven binnen het beeld kan gekeken worden naar Salix x sepulcralis ‘Chrysocoma’ (treurwilg) en Quercus robur ‘Pendula’ (treureik).