Familie

Fagaceae

Beschrijving

Fagus sylvatica (gewone beuk) is een boom van de eerste grootte met een ronde, dichte kroon, die weinig licht doorlaat. Het donkergroene blad is ovaal met een gegolfde bladrand en een geelbruine herfstkleur.

Afbeeldingen

 

 

Aandoeningen

Fagus sylvatica (gewone beuk) is met name bij plotselinge blootstelling aan direct zonlicht gevoelig voor zonnebrand. Daarnaast wordt bij oudere beuken vaak Reuzenzwam (Meripilus giganteus) aangetroffen en komen ook Korsthoutskoolzwam (Kretzschmaria deusta) en Beukenbladluis (phyllaphis fagi) voor.

 

Bodemvoorkeur

Fagus sylvatica (gewone beuk) verdraagt zeer natte en zeer droge gronden slecht. Ook veranderingen in de groeiplaats (vooral grondwaterstijgingen) worden slecht verdragen. De boom is niet geschikt voor een groeiplaats in de verharding.

 

Alternatieven

Alternatieven binnen het geslacht zijn Fagus sylvatica ‘Atropunicea’ (bruine beuk) en Fagus orientalis (Kaukasische beuk, oosterse beuk). Alternatieven op beeld zijn de Castanea sativa (tamme kastanje) en Tilia tomentosa (zilverlinde).