Familie

Fagaceae

Beschrijving

Fagus sylvatica ‘Atropunicea’ (bruine beuk) is een boom van de eerste grootte met een breed ovale tot bolvormige, dichte kroon, die weinig licht doorlaat. Het roodbruine blad is ovaal met een gegolfde bladrand en een bruinrode herfstkleur.

 

Afbeeldingen

 

 

Aandoeningen

Fagus sylvatica ‘Atropunicea’ (bruine beuk) is met name bij plotselinge blootstelling aan direct zonlicht gevoelig voor zonnebrand. Daarnaast wordt op hogere leeftijd vaak Reuzenzwam (Meripilus giganteus) aangetroffen.

 

Bodemvoorkeur

Fagus sylvatica ‘Atropunicea’ (bruine beuk) verdraagt zeer natte en zeer droge gronden slecht. Ook veranderingen in de groeiplaats (vooral grondwaterstijgingen) worden slecht verdragen. De boom is niet geschikt voor een groeiplaats in de verharding.

 

Alternatieven

Alternatieven binnen het geslacht zijn Fagus sylvatica (gewone beuk) en Fagus orientalis (Kaukasische beuk, oosterse beuk). Alternatieven op beeld zijn de Castanea sativa (tamme kastanje)  en Quercus rubra (Amerikaanse eik).