Soort

Risicospectrum

Afbeeldingen

 

 

Gevoelige soorten

Fraxinus excelsior ‘Jaspidea’ (goudes)

Fraxinus excelsior ‘Pendula’ (treures)

 

Fraxinus excelsior zaailingen

Fraxinus excelsior ‘Westhof’s Glorie’

Fraxinus excelsior ‘Geesink’

Fraxinus excelsior ‘Atlas’

Fraxinus angustifolia ‘Raywood’

Fraxinus angustifolia (smalbladige es)

 

Fraxinus excelsior ‘Altena’

Fraxinus americana

Fraxinus pennsylvanica

Fraxinus ornus (pluimes)

Fraxinus mandshurica

Biologie

De geslachtelijke vruchtlichamen (Hymenoscyphus pseudoalbidus) van het valse essenvlieskelkje worden in het najaar op de bladstelen en twijgen van het voorgaande jaar gevonden. De ascosporen (asco=zakjes) van de zeer kleine, witte paddenstoelen worden verspreid door de wind en kunnen tot nieuwe besmetting leiden. De sporen treden via de bladeren en bladstelen de boom binnen en verspreiden zich veelal dieper in de dikkere delen van de boom. De reactie van de boom op afgestorven takken kenmerkt zich door een typische elipsvormige bastnecrose op de stam. Het deel van de twijg wat niet is afgestorven reageert veelal met een kenmerkende vorming van nieuwe scheuten tot net aan het afgestorven weefsel. Dit beeld en deze reactie is atypische bij afsterving door lichtgebrek.

Effect

Afsterven twijgen en later aantasting en afsterving dikkere takdelen. Aangetaste twijgen sterven meestal aan de buitenzijde van de kroon geheel of gedeeltelijk af. Bij zware aantasting compleet afsterven van hele bomen. Honingzwam lijkt meer en agressiever toe te slaan bij door essentaksterfte (Chalara fraxinea) aangetaste bomen.

Verspreiding

Algemeen in Nederland.

Herkenning

Vanaf zomerperiode verwelkte bruine bladeren en afgestorven takken aan buitenzijde kroon. Vroegtijdige herfstverkleuring, elipsvormige bastnecrose rondom afgestorven takken.

Beheer

Bij risico voor omgeving afgestorven takken dikker dan 3 cm verwijderen. Bij constateren van aantasting verhoogde zorgplicht instellen waarbij de bomen minimaal eenmaal per jaar worden gecontroleerd. Verwijderen van aangetast materiaal lijkt de infectiedruk te verlagen. Wees terughoudend in aanplant van monoculturen van essen.

Te verwarren met

De bastwoekerziekte es (Pseudomonas syringae) hierbij ontstaat verhoogde en verdiepte bastwoekering.