Selecteer een pagina

Soort

Risicospectrum

Orde

Coleoptera

Afbeeldingen

 

Gevoelige soorten

Alnus (els)

Populus (populier)

Corylus avellana (hazelaar)

Salix (wilg)

Biologie

Het elzenhaantje (Agelastica alni) overwintert in adulte fase in de strooisellaag onder de bomen. Per jaar ontstaat een complete generatie. De kevers voeden zich in het voorjaar van het blad en vreten kenmerkende gaten, venstervraat genoemd. De vrouwtjes leggen na bevruchting oranje eitjes aan de onderzijde van de bladeren. Binnen 2 weken in mei/juni komen de zwarte larven uit. De larven vreten het bladmoes weg en skeletteren het blad. Hierbij wordt het bladmoes gegeten maar de nerven niet. 

In juli verpoppen de larven in de strooisellaag en na ongeveer 10 dagen komen de adulte kevers uit de poppen. Deze vreten nog van de bladeren en overwinteren als het blad gevallen is in de strooisellaag.

Effect

De aantasting kan dusdanig massaal zijn dat de bomen in conditie achteruit gaan. Omdat zowel de kevers als de larven van het blad vreten wordt de groei beperkt. Bomen zullen echter zelden hiervan afsterven.

Verspreiding

Algemeen in Nederland.

Herkenning

Zwarte larven tot 1,5 cm lang veroorzaken typisch bruin blad waarbij de oppervlakte huid is afgevreten. Zwarte kevers met een blauwe glans vreten willekeurig gaten in de bladeren.

 

Beheer

Stimuleren van natuurlijke vijanden. Vooral veel vogels zoals meesjes eten de larven. De kevers worden ook door vogels gegeten. Het verwijderen van het afgevallen blad beperkt de mogelijkheid voor de kevers om te overwinteren.

Te verwarren met

de lindebladwesp (Caliroa annulipes) omdat de larven van zowel het elzenhaantje (Agelastica alni) als de lindebladwesp in het begin van hun stadium hun achterlijf oprichten bij beroering. De larven van de bladwesp zijn echter meer slakachtig.