Selecteer een pagina

Soort

Risicospectrum

Orde

Coleoptera

Afbeeldingen

 

Biologie

De eikenspintkever (Scolytus intricatus) heeft een eenjarige levenscyclus. Deze bastkever overwintert als larve in een eik. Afhankelijk van de weersomstandigheden verschijnen de eerste kevers in mei. Volwassen kevers kunnen van midden mei tot midden september aanwezig zijn, in deze hele periode kan de eileg plaatsvinden. De kever maakt tussen bast en hout een kenmerkende 1-3 cm lange rechte moedergang waarin de eitjes achter elkaar worden afgezet. De larven vreten slingerend tussen hout en bast. De actieradius van de kever is beperkt tot ongeveer 100 meter maar met de wind mee kunnen grotere afstanden worden afgelegd. De eikenspintkever (Scolytus intricatus)  heeft ten opzichte van de Eikenprachtkever (Agrilus biguttatus) meer voorkeur voor jongere bomen. Gezonde bomen reageren met bruine lekplekken welke de kever succesvol kan weren.

Effect

De eikenspintkever (Scolytus intricatus) boort zich in de stam en tak van een verzwakte eik. De larvengangen zijn lang en liggen dicht bij elkaar. Pas geplante bomen worden hierdoor geringd en sterven af. Jonge aanplant van eiken kan hierdoor veel schade oplopen. Door rijpingsvraat aan het blad van volwassen kevers zal bij massale aantasting beperking van de groei optreden.

Verspreiding

Algemeen in Nederland en in België.

Herkenning

De kever is klein, donkerbruin tot zwart en zo’n 2,5 tot 4 mm lang. De larve is wit, pootloos, heeft een bruine kop en ± 3 mm lang. Verwarring is mogelijk met het gangstelsel van de eikenprachtkever (Agrilus biguttatus), maar deze gangstellen hebben geen horizontaal lopende moedergang. De kevers die gelegd hebben sluiten de O-vormige opening met hun lijf af.

Beheer

Er is nog geen bestrijdingswijze algemeen. Er kan wel tegen de kever preventief op stammen van jonge eiken een kever werend  middel worden aangebracht. Afgestorven bomen en dikke takken vormen de broedkamer voor eikenspintkevers en dienen bij voorkeur verwijdert te worden. Dit is vooral zinvol als er in de direct nabijheid risico’s aanwezig voor bijvoorbeeld net aangeplante eiken.

Te verwarren met

de eikenprachtkever (Agrilus biguttatus) deze is echter groter en heeft D vormige uitvliegopeningen.