Soort

Risicospectrum

Afbeeldingen

 

Biologie

Wit poederachtig laagje wat zich langzamerhand verder uitbreid.  Zwaar aangetaste bladeren verschrompelen. De schimmel overwintert in bladknoppen van waaruit jonge loten besmet raken. Schimmelsporen groeien ook tijdens droge weersomstandigheden door. Hierdoor vind tijdens het groeiseizoen doorlopend nieuwe besmetting plaats. Jonge bomen kunnen geheel worden aangetast, bij oudere bomen blijft de aantasting meestal beperkt tot de waterlot scheuten en Sint-Janslot.

Effect

Er is een verminderde groei van jonge bomen mogelijk en bij het afsterven van de topscheut ontstaat er een vervorming van de takdelen.

Verspreiding

Algemeen in Nederland.

Herkenning

Aantasting door de eikenmeeldauw (Microsphaera alphitoides) bevind zich vooral op de uiteinden van de twijgen op de jonge bladeren welke geheel aan boven- en onderzijde met wit poeder zijn bedekt. 

Beheer

Indien nog mogelijk aangetaste delen uit de boom snoeien. Minder gevoelige soorten aanplanten. Bij zware aantasting en potentieel veiligheidsrisico boom vellen. Een zwaar aangetaste boom kan een reden vormen een verhoogde zorgplicht in te stellen.

Te verwarren met

De echte meeldauw (Podosphaera leucotricha) en de valse meeldauw.